Hartree-Fock-approksimation, (efter D.R. Hartree og V.A. Fock), tilnærmelsesmetode til løsning af et mangelegemeproblem i kvantemekanikken. Metoden udvikledes i 1928-30 til beregning af elektronstrukturen i et atom. Den eksakte bølgefunktion, som afhænger af koordinater for alle elektronerne, erstattes af en række én-elektron-bølgefunktioner. Disse bestemmes af Schrödingerligninger, der fremtræder som koblede differentialligninger, da den enkelte elektron vekselvirker med alle de andre. Se også kvantekemi.