Harald Thorkilsen, d. 1042, søn af Thorkil den Høje. Han var gift med Knud 2. den Stores søsterdatter og derfor prætendent til den danske trone. Efter Knud 3. Hardeknuds død drog han til Danmark, men dræbtes på foranledning af Magnus den Gode.