Hans Lind, 1929-1991, dansk zoolog og pioner inden for adfærdsbiologien, fra 1960 ansat ved Københavns Universitet. Han udførte detaljerede studier af ande- og vadefugle i felten og fik i 1961 doktorgraden for en nu klassisk afhandling om den store kobbersneppes adfærd. Hans Lind interesserede sig især for naturlige adfærdssekvenser og deres styring og udførte i de senere år betydningsfulde undersøgelser af vinbjergsnegles adfærd.