Hans Axel von Fersen, 1755-1810, svensk greve, officer og diplomat, søn af F.A. von Fersen. Von Fersen var i fransk krigstjeneste, bl.a. under Den Amerikanske Frihedskrig. Senere tjente han i den svenske hær og gjorde samtidig karriere ved hoffet; i 1801 blev han rigsmarskal. Under Den Franske Revolution var von Fersen Gustav 3.s udsending hos Ludvig 16. Han blev den franske konges fortrolige og arrangerede kongeparrets flugtforsøg i 1791. Som svensk diplomat arbejdede han aktivt for en krig mod revolutionen. Von Fersen blev - uden at myndighederne greb ind - dræbt af den stockholmske pøbel, der uberettiget anså ham for medskyldig i den svenske tronfølger Karl Augusts død.