Hamra nationalpark, nåleskovsområde i den nordligste del af Dalarna. Allerede i 1909 blev det kun 28 ha store område udlagt som nationalpark, for at man her kunne studere urskovens udvikling i planlagt uberørthed. Parken er ikke umiddelbart tilgængelig.