Habbaniyya er en lavvandet sø i Irak på den sydlige bred af Eufrat 80 km vest for Baghdad. Søens areal er 140 km2. I årtusinder har søen været brugt til at regulere vandstanden i Eufrat.