H.P. Selmer, Hannibal Peter Selmer, 1802-1877, dansk sprogrenser, som huskes for sit kuriøse værk Om de i det danske sprog forekommende fremmede ord samt tyskagtigheder, 1-2 (1860-61). Det omfatter hen ved 4000 forslag til ofte kluntede afløsningsord, fx meldetegnsilstav 'telegram', eller kejtede oversættelseslån, fx voldgang 'boulevard' og råhundsk 'kynisk'. De få gode forslag gik til i den samlede fiasko.