Hökensås, grundfjeldshorst ved Vättern, som strækker sig ca. 100 km langs med søens vestbred og hæver sig indtil 250 m over dens vandspejl. Det meste af horsten er skovklædt, og dele af den er naturreservat; den udgør et stort rekreativt område med mange fritidshuse og bl.a. udbredt lystfiskeri.