Hærens Officersskole, myndighed under Hærens Operative Kommando med ansvar for uddannelse af officerer af linjen til hæren. Uddannelserne omfatter officersgrunduddannelse, forskellige videreuddannelser samt efteruddannelser på specialområder. Skolens historie kan føres tilbage til 1713, og den har siden 1869 været placeret på Frederiksberg Slot.