Guillaume Henri Dufour, 15.9.1787-14.7.1875, schweizisk officer og kartograf. Efter en ingeniøruddannelse gik Dufour i fransk militærtjeneste. I 1817 vendte han tilbage til Schweiz, hvor han fire gange blev den schweiziske hærs øverstbefalende og bl.a. i 1847 ledede tropperne mod separatistiske katolske kantoner. Mest berømt blev han for sin ledelse 1833-64 af udarbejdelsen af nye topografiske kort over Schweiz, som regnes blandt 1800-t.s bedste kartografiske arbejder. I 1864 var Dufour medgrundlægger af Røde Kors og præsident for den internationale kongres, der vedtog Genèvekonventionen.