Great Salt Lake, fladvandet, afløbsløs saltsø vest for Salt Lake City i Utah, USA; 1280 m.o.h. Arealet (2000-6000 km2) og saltindholdet (15-25%) er begge sæsonbestemte og stærkt svingende fra år til år i takt med ændringer i tilførslen af vand og salte fra især Jordan River i syd. Saltindholdet, der i visse år er lige så højt som i Det Døde Hav, gør søen næsten livløs, men i kombination med et varmt og tørt klima velegnet til indvinding af salte fra lavvandede inddampningsbassiner. Søen og de omgivende sletter i Great Basin er rester af en 300 m dyb forhistorisk sø, Lake Bonneville, som i Senglacialtiden dækkede et areal på over 50.000 km2. Se også Great Basin.