Grønlands hjemmestyres fortjenstmedalje, Nersornaat, er en officiel medalje til belønning af fortjenstfuld indsats for Grønland. Medaljen tildeles i to klasser, guld og sølv, og bæres i et bånd i de grønlandske nationalfarver hvidt og rødt. Den blev med dronning Margrethe 2.s godkendelse indstiftet af hjemmestyret i 1989.