Gorze, benediktinerkloster ved Metz i Tyskland, grundlagt i 757 af biskop Chrodegang af Metz. I 900-t. var det et af hovedcentrene for den benediktinske reform og blev samtidig et lærdomscenter på grund af sit omfattende bibliotek. Klostret nedbrændte i 1552.