George F. Kennan, George Frost Kennan, 16.2.1904-17.3.2005, amerikansk diplomat og forfatter, USA's ambassadør i Moskva 1952-53. Kennan trådte tidligt ind i udenrigstjenesten og var bl.a. udstationeret i de baltiske lande og Berlin, før han i 1934 efter USA's anerkendelse af Sovjetunionen første gang kom til Moskva. Hans rapporter herfra fik stor indflydelse på Trumanadministrationens opfattelse af Sovjetunionens hensigter efter 2. Verdenskrig. I et telegram og senere som anonym forfatter til en artikel om "inddæmning" (se containment) i tidsskriftet Foreign Affairs udlagde han den sovjetiske udenrigspolitiske socialpsykologi som grundlæggende konservativ og forsigtig. Kennan spillede en væsentlig rolle for Marshallplanens tilblivelse og udformning; han blev imidlertid udmanøvreret af udenrigsminister Dean Acheson og forlod udenrigstjenesten i 1953. Kennan påbegyndte herefter et omfattende diplomatisk, historisk og selvbiografisk forfatterskab, underviste ved højere læreanstalter og var ofte kritisk kommentator af amerikansk udenrigspolitik.