Gammel Estrup

Gammel Estrup set fra sydøst. Hovedbygningen, som er omgivet af dobbelte vandgrave, rummer Jyllands Herregårdsmuseum; avlsbygningerne bagved huser Dansk Landbrugsmuseum. Foto fra 1990.

.

Gammel Estrup, hovedgård og to museer ved Auning, ca. 20 km øst for Randers. Gården nævnes 1340 og blev antagelig ødelagt 1357 på Valdemar 4. Atterdags foranledning. Den var i slægten Brocks besiddelse til 1625, derefter hos slægten Skeel/Scheel til 1926, som stamhus 1697-1921. På det middelalderlige voldsted omgivet af dobbelte grave i et sumpet engdrag påbegyndtes i 1490'erne opførelsen af en lille firefløjet vandborg. Hovedhuset blev lagt i vest, og af dette er de to nederste stokværk bevaret i den nuværende portfløj.

Faktaboks

etymologi:
Gammel Estrup nævnes 1355 som Æsendorp, 1. led mandsnavnet Æsmund, 2. led -torp 'udflytterby'.

Den senmiddelalderlige nordfløj blev 1748-51 erstattet af en ny i tre etager, tegnet af N.H. Riemann; østfløjen er senere afløst af den nuværende spærremur. I sydfløjen, der ligesom vestfløjens 3. etage samt hjørne- og trappetårne opførtes i begyndelsen af 1600-t. for Eske Brock, ses rester af den senmiddelalderlige sydfløjs sydmur.

Hovedbygningen blev i 1930 indrettet til museum, og landbruget blev solgt fra. Siden har hovedbygningen, der fremtræder i renæssance, rummet den selvejende institution Jyllands Herregårdsmuseum med herregårdsinteriører fra flere perioder. Avlsbygningerne, de ældste fra begyndelsen af 1600-t., erhvervedes 1969 til statsinstitutionen Dansk Landbrugsmuseum, der bl.a. rummer redskaber og maskiner, der belyser udviklingen i dansk landbrug efter år 1700; gennem omfattende nybyggerier er udstillingsarealet siden 1988 forøget væsentligt. Hele det originale anlæg med hovedbygning, avlsgård samt havens to orangerier, opført 1725-26, er fredet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig