Et Galton-apparat er et apparat, der består af pinde opsat i et trekantsmønster, således at kugler, der hældes i apparatet foroven, vil fordele sig efter en binomialfordeling. Når antallet af kugler er tilstrækkelig stort, vil kuglerne tilnærmelsesvis fordele sig efter en normalfordeling.