Galileo, (efter Galileo Galilei), amerikansk rumsonde. Galileo blev opsendt fra rumfærgen Atlantis 18.10.1989 med det formål at udforske Jupiter. For at spare brændstof lod NASA Galileo flyve ind forbi Venus, forbi Jorden og ud i asteroidebæltet, hvor den bl.a. observerede to asteroider. Galileo passerede atter Jorden i december 1992 for endelig at sætte kursen mod Jupiter. 13.7.1995 frigjorde rumfartøjet en atmosfæresonde, der 7.12.1995 trængte ned gennem Jupiters skylag. Galileo fortsatte derefter sine undersøgelser af bl.a. de fire store Jupitermåner: Europa, Io, Callisto og Ganymedes; sidstnævnte blev passeret første gang i juni 1996. Missionen blev afsluttet ved, at sonden styredes ned i Jupiters atmosfære 21.9.2003. De mest opsigtsvækkende resultater er fotografier og magnetfeltsmålinger, der stærkt antyder, at Europa har et globalt ocean af saltvand under den isdækkede overflade. Dette har ført til spekulationer om eksistensen af primitivt liv på Europa.