Europa, Jupiters fjerdestørste måne. Dens radius er 1569 km, dens masse 4,8∙1022 kg, og dens afstand til Jupiter 670.900 km. Europa har en ensartet rød til beige farve, og dens overflade er på kryds og tværs dækket af utallige delvist krumme kurver, der fremtræder mørkere end omgivelserne. Der er næsten ikke noget overfladerelief på Europa; ingen af strukturerne er over et par hundrede meter høje. Europa har bemærkelsesværdigt få kratere, og overfladen må derfor være meget ung. Massefylden af månen er ca. 3,0 g/cm3, hvilket betyder, at den indeholder meget is bestående af lette molekyler. Dette sammenholdt med den unge overflade tyder på tilstedeværelsen af et tilfrosset ocean eller en overordentlig isholdig skorpe på op til 50 km tykkelse. Målinger fra rumsonden Galileo har sandsynliggjort, at der findes flydende vand under Europas isdækkede ydre. Det har gjort Europa til en af de førende kandidater for at finde ikke-jordisk liv i Solsystemet.