G.F. Duckwitz, Georg Ferdinand Duckwitz, 1904-1973, tysk forretningsmand og diplomat. Duckwitz virkede som forretningsmand i Danmark 1928-33, og i november 1939 blev han tilknyttet det tyske gesandtskab i København som skibsfartssagkyndig. Her fik han betydelig indflydelse, idet han var nær fortrolig til den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Best, som bl.a. dækkede over ham, da han blev mistænkt for svigtende partitroskab. I forståelse med Best lækkede Duckwitz i september 1943 den forestående jødeaktion til Hans Hedtoft og H.C. Hansen og bidrog derved til, at den mislykkedes. Under Folkestrejken i København i sommeren 1944 mæglede han i forhandlingerne mellem Best og de danske politikere, og i de sidste besættelsesdage i april-maj 1945 gjorde Duckwitz en aktiv indsats for at fremme kapitulationsforhandlingerne med de allierede. Efter krigen gjorde han karriere i det vesttyske diplomati, bl.a. som ambassadør i København 1955-58. Duckwitz endte sin karriere i 1967 som statssekretær i Udenrigsministeriet i Bonn.