Fyrretid, periode efter sidste istid, hvor skovfyr var en fremherskende træart, ca. 9300-7900 f.Kr. sammen med birk og ca. 7900-7000 f.Kr. sammen med hassel. Klimaet var fastlandspræget. Perioden dækker slutningen af Præborealtid og hele Borealtid.