Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Artikelstart

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF, blev dannet i 1952 som Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer, hovedorganisation for over 100 faglige funktionær- og tjenestemandssammenslutninger med 450.000 medlemmer (2014). FTF fusionerede i 2018 med Landsorganisationen i Danmark, og sammen stiftede de to hovedorganisationer Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der indledte sit arbejde 1. januar 2019.

FTF har ikke som LO forhandlings- og aftaleret, men fungerer som serviceorganisation; rådet er fx ofte kontaktled til det politiske apparat og til offentligheden. Partipolitisk er FTF ubundet, men siden 1974 har organisationen været medlem af Frie Faglige Internationale (fra 2006 International Trade Union Confederation, ITUC).

Medlemstilgangen har især afspejlet væksten i den offentlige sektor, hvor 3/4 er ansat. Af alle organiserede funktionærer og tjenestemænd er ca. 1/3 i FTF, overvejende de bedst uddannede og lønnede blandt ikke-akademikerne, både over- og underordnede. Medlemmerne spreder sig over et stort og uensartet område, der omfatter statslige og kommunale tjenestemænd samt offentligt og privat ansatte funktionærer.

FTF blev dannet på initiativ af tjenestemandsorganisationerne CO II, DLF og Samrådet for bl.a. at stoppe efterkrigstidens lønudjævning. FTF's oprindelige "upolitiskhed" dækkede over en politisk afstandtagen til den socialdemokratiske fagbevægelse samt en social afvisning af selv at tilhøre eller have fælles interesser med arbejderklassen.

I de første år betragtede LO og HK derfor FTF som en "gul organisation", hvis medlemsforeninger ikke var reelle modparter til arbejdsgiverne, hvad heller ikke alle var. Men efterhånden som FTF udviklede fagforeningstræk og markerede fælles lønmodtagerinteresser med LO, bedredes forholdet. Desuden formåede FTF at få organiseret grupper, som lå uden for LO's rækkevidde. I 1967 indgik man en mundtlig borgfredsaftale og i 1973 en skriftlig. FTF udgiver tidsskriftet Resonans.

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Medlemsorganisationer (2014) Erhvervsaktive medlemmer
Sektion K (kommunalt og regionalt ansatte)
BUPL – Forbundet af Pædagoger og Klubfolk 51.927
Danmarks Lærerforening 60.845
Dansk Skuespillerforbund 1681
Dansk Socialrådgiverforening 10.063
Dansk Tandplejerforening 1293
Danske Bioanalytikere 5353
DSR-Gruppen 55.699
Ergoterapeutforeningen 6724
Foreningen af Kommunale Chefer 197
Gruppen af Fysioterapeuter, Fodterapeuter og Psykomotoriske Terapeuter 11.923
Gruppen Musik 3588
HI – Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren 645
Jordemoderforeningen 1781
Kommunale Organisationers Samarbejde – KOS 1443
Kost & Ernæringsforbundet 6532
LederForum – Social- & Sundhedssektoren 649
I alt 28 organisationer 221.243
Sektion S (statsansatte)
Attorfillit Kattuffiat 1039
CO-Gruppen 28.981
De Statslige Lærerorganisationer 18.290
I alt 28 organisationer 48.310
Sektion P (privat ansatte)
Cabin Union Denmark – CUD 1410
Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening 7820
Farmakonomforeningen 4114
Finansforbundet 42.173
Funktionærforeningen Carlsberg Tuborg 618
Konstruktør- og Teknikergruppen i FTF 7181
Lederforeningen i TDC 795
Medieforbundet i DR 202
Merkonomernes Hovedorganisation 833
Personaleforeningen for Kommunernes Landsforening med tilsluttede institutioner 185
PROSA 8674
SAFU-Gruppen 1856
Sammenslutningen af Scenografer, Instruktører of FAF 926
I alt 26 organisationer 76.787
I alt 81 grupper/organisationer 346.340

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig