Fritz Klein, 1888-13.12.1945, SS-læge i kz-lejrene Auschwitz, Neuengamme og Bergen-Belsen. Fritz Klein var født i Zeiden nær Kronstadt (Braşov) i Rumænien; I 1940 gjorde han tjeneste i den rumænske hær og blev i sommeren 1943 tysk statsborger, hvorefter han meldte sig til Waffen-SS og i en kort periode gjorde tjeneste som læge i en SS-enhed i Jugoslavien; den 15.12.1943 blev Klein overflyttet til koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz til tjeneste i Birkenaus kvindeafsnit. I lighed med SS-lægerne Heinz Thilo og Josef Mengele foretog Klein også selektioner, dvs. udvælgelsen af nyankomne fanger til enten arbejde eller henrettelse. I december 1944 overflyttedes Klein til kz-lejren Neuengamme ved Hamburg, men forflyttedes igen i januar 1945 til lejren Bergen-Belsen nord for Hannover. Ved befrielsen af lejren den 15.4.1945 blev Klein taget til fange af de britiske styrker og anklagedes for krigsforbrydelser under de efterfølgende Belsen-processer. Klein dømtes til døden og henrettedes ved hængning den 13.12.1945.