Fremmedartiklerne, 25 religionsartikler, udstedt af den danske kong Frederik 2. i 1569. Fremmedartiklerne var spørgsmål, som fremmede, der ønskede at bosætte sig i riget, skulle sige ja til og sværge at ville følge. Artiklerne indeholdt bl.a. forbud mod helgendyrkelse, skærsildslære og messetjeneste vendt mod katolikkerne, men også gendøberi og Calvins nadverlære var uønsket. Indskærpelser af forordningen skete i Helsingør i 1576 og for København i 1584.