Frederik Julius Kaas, 1758-1827, dansk embedsmand. Kaas tilhørte fra slutningen af 1790'erne inderkredsen omkring kronprins Frederik (6.). Han blev i 1804 præsident, fra 1813 kaldet justitsminister for Danske Kancelli og fik i 1814 sæde i Gehejmestatsrådet. Som kancellichef kom Kaas i modsætningsforhold til den mere liberale A.S. Ørsted og gennemtvang i 1826, at Ørsted for at kunne blive i sit embede måtte opgive sin skribentvirksomhed.