Frederick B. Artz, 1894-1983, amerikansk historiker, der under størstedelen af sin professionelle karriere (1924-57) var knyttet til Oberlin College, Ohio. Artz' forskningsområde var restaurationstiden med tyngdepunktet i fransk historie. Hans hovedværker er France under the Bourbon Restauration (1931) og Reaction and Revolution 1814-32 (1934), der endnu i 1960'erne kom i nye oplag og gennem årtier blev betragtet som den bedste fremstilling af periodens historie.