Freden i Lodi, fredsslutning i byen Lodi i Norditalien 1454 efter krig mellem bystaterne Venezia og Milano. Med freden oprettede de italienske stater en liga, der regulerede og fastfrøs grænserne mellem landene. For at sikre freden etablerede staterne permanente diplomatiske repræsentationer hos hinanden. Trods enkelte krige fortsatte systemet indtil 1494, da Frankrig invaderede halvøen. Ordningen med faste ambassadører var en forløber for det klassiske europæiske diplomatiske system.