Frasch-processen, metode udviklet 1894-1903 til udvinding af svovl fra dybtliggende svovlholdige lag. Metoden, der blev anvendt i Louisiana og Texas, har haft meget stor betydning, men er blevet trængt pga. produktion af svovl som biprodukt ved rensning af naturgas og olieprodukter. Se svovl (teknisk fremstilling).