Four Corners, område i det sydvestlige USA, hvor delstaterne New Mexico, Arizona, Colorado og Utah grænser op til hinanden. Omkring det geografiske fællespunkt, markeret med en stenplade, er opstået en mindre turistvirksomhed, baseret på håndarbejdsprodukter fra nærliggende indianerreservater (navajo, hopi, ute). Rettighederne til at udnytte reservaternes råstoffer (olie, gas, kul, uran) har siden 1960'erne til stadighed været et omdiskuteret emne.