Flemming Hvidberg, 17.12.1897-21.2.1959, dansk teolog og politiker. Efter at have virket som præst i København 1924-29 blev han docent og i 1941 professor i Det Gamle Testamente ved Københavns Universitet. Hans disputats om Damaskusskriftet (1928) fik fornyet interesse ved fundet af Dødehavsteksterne. Hans studie i kanaanæisk religion, Graad og Latter i Det gamle Testamente (1938), bør fremhæves. Hvidberg var MF for Det Konservative Folkeparti fra 1943 til sin død og var undervisningsminister i regeringen Eriksen-Kraft 1950-53. Efter besættelsen blev han formand for det nyoprettede FOF. Som minister fik han oprettet Statens Almindelige Videnskabsfond.