Firkløverregeringen er et populært navn på regeringerne 1982-88 under ledelse af Poul Schlüter. Regeringssamarbejdet bestod af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne.