Finn Thorgrimson, f. 7.6.1935, dansk fagforeningsleder. Thorgrimson avancerede hurtigt i det faglige system, og i 1982 blev han næstformand i LO; 1987-96 var han formand. I hans formandstid holdt LO igen med lønkrav og bidrog dermed til at knække arbejdsløshedskurven. Han virkede for indførelse af supplerende arbejdsmarkedspensioner og samtykkede i en karteldannelse blandt medlemsorganisationerne. Under formandsopgøret i Socialdemokratiet i 1992 støttede Thorgrimson Poul Nyrup Rasmussen, og han forsøgte at dæmpe de borgerlige partiers frygt for, at LO ville stille store særkrav til Socialdemokratiet, hvis dette igen fik regeringsmagten.