Felix Frankfurter, 15.11.1882-22.2.1965, amerikansk jurist. Felix Frankfurter var søn af jødiske immigranter fra Wien. Efter jurastudier på Harvard University var han politisk rådgiver i Washington; i 1914 vendte han tilbage til Harvard University som professor. Frankfurter blev i 1920'erne kendt for sine liberale juridiske synspunkter og knyttedes fra 1933 til præsident Franklin D. Roosevelts inderkreds af rådgivere; han deltog i præsidentens opgør med højesteret (United States Supreme Court), som blev anklaget for at sabotere den politiske beslutningsproces. Frankfurter var selv efter professoratet på Harvard University højesteretsdommer 1939-62. Fra 1940'erne fik hans argumenter for begrænsning af højesterets politiske indflydelse en mere konservativ drejning, da han modsatte sig en udbygning af domstolens ansvar for mindretalsbeskyttelse.