Faidros optræder som tilhænger af Sokrates i tre af Platons dialoger, Faidros, Protagoras og Symposion.