En F-test er en test i statistiske modeller baseret på Ronald Fishers F-fordeling for hypotesen om, at to varianser er ens. Den F-fordelte teststørrelse beregnes som forholdet mellem to estimerede varianser. Testen anvendes blandt andet ved regressions- og variansanalyse.