Eulers polyedersætning, (efter L. Euler), matematisk sætning, som siger, at hvis h, k og f er henholdsvis antallet af hjørner, kanter og sideflader i overfladen af et konvekst polyeder, da gælder altid, at hk+f = 2. Det første publicerede bevis for formlen er fra 1750, og her ligger roden til den matematiske disciplin topologi, som omhandler geometriens kvalitative aspekter.