Eugen Bleuler, 1857-1939, schweizisk læge, professor i psykiatri i Zürich og chef for det psykiatriske hospital, Burghölzli. Bleuler skabte betegnelsen skizofreni, der erstattede den tidligere af E. Kraepelin udformede betegnelse ungdomssløvsind (dementia præcox). Han fremhævede fire grundlæggende skizofrene symptomer: ambivalens, autisme, associationsforstyrrelser (brist på den logiske sammenhæng i tankegangen) og affektforstyrrelser (særligt affladning af følelserne). Bleuler arbejdede sammen med C.G. Jung og åbnede vejen for Freuds psykoanalyse inden for universitetspsykiatrien.