Emil Kraepelin, 1856-1926, tysk professor i psykiatri. Han studerede medicin i Würzburg, blev senere professor i psykiatri i Dorpat (nuv. Tartu i Estland), i Heidelberg og 1903-22 i München. I 1917 oprettede han Die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie i München. Kraepelin grundlagde psykiatri som en lægevidenskabelig disciplin. Han lagde vægt på omhyggelig klinisk beskrivelse og klassifikation og er særlig kendt for at have skelnet mellem skizofreni (dengang benævnt dementia præcox) og maniodepressiv psykose. Han skrev en meget berømt lærebog i psykiatri, der udkom i ni udgaver i perioden 1883-1927.