Ernst Lindelöf var en finsk matematiker, der har ydet fundamentale bidrag til kompleks funktionsteori, specielt til teorien for hele funktioner. Efter studier i Helsinki og ophold i bl.a. Paris og Göttingen blev han ligesom faderen, Lorenz L. Lindelöf (1827-1908), professor ved Helsinki Universitet. Sammen med E. Phragmén udvidede han maksimumprincippet til sektorer i planen.