Ernest Babelon, 1854-1924, fransk historiker og numismatiker. Babelon var leder af den franske stats møntsamling ved Bibliothèque nationale i Paris og en fremragende forsker i græsk og romersk numismatik. I dag kendes han mest for sit store oversigtsværk Traité des monnaies grecques, bd. 1-5 (1901-37) om oldtidens græske numismatik.