Erik Sparre, 1550-1600, svensk rigsråd og politisk forfatter. Sparre var den svenske højadels leder over for kongemagten under Johan 3. og Sigismund 3. Vasa. Adelens synspunkter kom bl.a. til udtryk i hans skrifter fra 1580'erne og 1590'erne, Pro lege, rege et grege, Postulata nobilium og Riksens råds, ridderskapets och menige adelns oration. Sparre støttede Sigismund mod den senere kong Karl 9., som lod ham halshugge under Linköpings Blodbad.