Erik Ottesen Rosenkrantz, 1519-1575, dansk rigsråd og lensmand; bror til Holger Ottesen Rosenkrantz og Jørgen Ottesen Rosenkrantz. Ved arv og ægteskab var Erik Ottesen Rosenkrantz kommet i besiddelse af omfattende godser, fortrinsvis i Norge. 1559 blev han medlem af rigsrådet og lensmand på Bergenhus, hvor han ivrigt bidrog til at svække hanseaternes magt. Rosenkrantz' embedsvirksomhed var udpræget selvstændig i forhold til kronen, og hans indflydelse i Norge var stor. I 1568 tog han sin afsked som lensmand, muligvis som følge af kritik fra regeringen og befolkningens utilfredshed med hans hårde styre.