Enhedskommandoen

Enhedskommandoen, militær kommando, oprettet i 1961 for danske og tyske styrker i den sydlige del af NATOs Nordregion. Enhedskommandoen havde rod i et dansk-tysk flådesamarbejde, som blev foreslået efter Vesttysklands optagelse i NATO i 1955. I 1956 nedsattes en forberedende planlægningsgruppe i Holtenau med deltagelse af britiske, tyske og danske officerer. I 1959 var samarbejdet reelt etableret, men det blev først formaliseret to år senere med Folketingets vedtagelse af Enhedskommandoen efter et officielt forslag fra NATO.

Enhedskommandoen blev i 1994 overført til NATOs Centralregion for at deltage i forsvaret af NATOs Central- og Nordvestregion, forstærke andre NATO-kommandoer samt deltage i operationer til støtte for freden uden for NATOs ansvarsområde. Kommandoens stab var multinationalt sammensat af personel fra hær, flåde og flyvevåben samt fra USA's og Storbritanniens landgangsstyrker (US Marine Corps og Royal Marines).

Som følge af den sikkerhedspolitiske udvikling efter den kolde krigs afslutning undergik Enhedskommandoen gennemgribende omlægninger. NATOs betegnelse for kommandoen, Allied Command Baltic Approaches (BALTAP), blev i 2000 ændret til Joint Command North East (JCNE), og kommandoen havde herefter hverken fast styrkestruktur eller permanent ansvarsområde. Et eksempel på den nye anvendelse var afgivelsen i 2001 af 150 stabsofficerer mfl. til NATOs fredsbevarende styrker i Kosovo, KFOR. Kommandoen blev nedlagt i 2004.

Se også NATO.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig