Emil Hannover, 1864-1923, dansk kunsthistoriker; søn af Adolph Hannover. Hannover blev uddannet som maler på Kunstakademiet 1879-83. Derefter fulgte studier hos kunsthistorikeren Julius Lange og rejser i Frankrig, Tyskland og England; et resultat heraf blev bogen om Antoine Watteau (1888). Hannover skrev talrige artikler om samtidens kunst og kunstnere, bl.a. som kritiker ved Politiken fra 1884, og han udgav de vægtige monografier om Christen Købke (1893), C.W. Eckersberg (1898) og Constantin Hansen (1901). Også som museumsdirektør øvede Hannover en betydningsfuld indsats, fra 1906 på Kunstindustrimuseet og fra 1912 tillige på Hirschsprungske Samling, som han katalogiserede og reorganiserede. I 1915 stiftede han Nordisk Museumsforbund. Hannovers store indsigt i keramik kom bl.a. til udtryk i Keramisk Haandbog 1-2 (1919-24).