Ella Baker, 13.12.1903-13.12.1986, amerikansk borgerretsforkæmper. Ella Baker blev opdraget på en farm i North Carolina, fik en collegeuddannelse og var fra slutningen af 1930'erne aktiv i National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), hvor hun ofte stødte an mod mere konservative sorte ledere. Martin Luther King kaldte hende til Syden, men hendes største indsats var i Student Nonviolent Coordinating Comittee (SNCC), hvor hun blev den centrale skikkelse i opbygning af nye aktionsformer, der henvendte sig til en ny generation af bedre uddannede sorte. Ella Bakers direkte form, dybe stemme og store udstråling gjorde hende til brobygger over generationskløften og de sociale kløfter, som prægede Den Amerikanske Borgerrettighedsbevægelse fra 1960.