Eli F. Heckscher, Eli Filip Heckscher, 1879-1952, svensk økonom og historiker. Heckscher var 1909-29 professor i nationaløkonomi og herefter indtil 1945 i økonomisk historie ved Handelshögskolan i Stockholm. Som økonom interesserede han sig især for udenrigshandelsteori og udviklede sammen med Bertil Ohlin det såkaldte Heckscher-Ohlin-teorem, der viser, hvorledes der internationalt vil ske en udligning af produktionsfaktorpriserne ved frihandel. Som økonomisk historiker etablerede Heckscher faget som en selvstændig disciplin i Sverige. Af hans store forfatterskab inden for international og svensk økonomisk historie kan især nævnes Merkantilismen (1931) og Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, 1-4 (1935-49).