Eirik Mikael Hornborg, 1878-1965, finsk historiker og politiker. Hornborg beskæftigede sig i sit omfattende forfatterskab med bl.a. krigs- og søfartshistorie; hovedværket er Finlands hävder, 1-4 (1929-33). Hornborg var svensksproget og repræsenterede det svenske folkeparti i den finske rigsdag 1924-27.