Dmitrij Merezjkovskij, 1865-1941, russisk forfatter. I 1890'erne trådte Merezjkovskij frem som digter og oversætter af græske tragedier. Hans foredrag i 1892 "Om årsagen til forfaldet og om nye strømninger i den russiske litteratur" indvarslede modernismens gennembrud i Rusland. Han var medstifter af Det Religionsfilosofiske Selskab i Sankt Petersborg og blev en toneangivende litteraturkritiker og debattør. 1895-1905 udgav han den monumentale romantrilogi Krist og Antikrist, som også gjorde ham berømt i udlandet. Værket er, som hele forfatterskabet, præget af Nietzsches filosofi, og det søger at fremmane den ideale syntese mellem antikkens kropskultur og den kristne åndelighed. Sammen med hustruen Zinaida Hippius forlod Merezjkovskij Rusland i 1919. Hans uforsonlige antikommunisme førte til åben sympati for Mussolinis fascisme og bifald af Hitlers angreb på Sovjetunionen i 1941. I 1990'erne fik Merezjkovskijs litteratur en renæssance i Rusland.