Dmitrij Likhatjov, 1906-1999, russisk litteratur- og kulturhistoriker, fra 1938 den ledende forsker på sit felt i "Pusjkinhuset" under Det Russiske Videnskabsakademi og ved Leningrad Universitet. Blandt hans hovedværker er Den oldrussiske litteraturs poetik (1967) og Den russiske litteraturs udvikling fra 900-t. til 1600-t. Epoker og stilarter (1973). Likhatjovs idéer om en øst- og sydslavisk prærenæssance har afgørende præget opfattelsen af den russiske kulturs egenart. Hans teoretiske arbejde om tekstologi fra 1962 er fortsat omstridt. Likhatjov er tillige en fremragende popularisator og en højt respekteret røst i den postsovjetiske kulturdebat.