Dirke, græsk sagndronning, se thebanske sagnkreds og Amfion og Zethos.