Deutsche Arbeitsfront, DAF, nazistisk organisation for alle arbejdende tyskere. DAF blev oprettet i maj 1933, efter at de tyske fagforeninger var blevet opløst. Organisationens formål var at samle arbejdere, funktionærer, arbejdsgivere og mindre selvstændige i et nazistisk folke- og præstationsfællesskab. DAF søgte endvidere at pleje lønmodtagernes sociale og kulturelle interesser gennem underorganisationer som "Kraft durch Freude" (ferie) og "Schönheit der Arbeit" (arbejdsmiljø). Medlemskab var i praksis tvunget; i 1942 med Robert Ley som leder kulminerede medlemstallet med 25 mio.; DAF blev opløst i 1945.